Skip to main content

Gården

Photos: Christian Clauwers

Gården, som i sin tid var en husmannsplass, ble kjøpt i 2007, og har siden vært under stadig utvikling. De senere år har vi etablert våningshus, utescene, grillhus, lysthus, badstue, fuglehus og MatLystHuset.